OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD กระตุกต่อมคิด นิตยสารเพื่อพัฒนาความคิด

นิตยสาร OKMD | เพิ่มความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา


The Knowledge vol.19
ฉบับที่ 19 | กันยายน - ตุลาคม 2564
The Knowledge Special Edition
ฉบับพิเศษ | การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ
The Knowledge vol.18
ฉบับที่ 18 | เมษายน - พฤษภาคม 2564
The Knowledge vol.17
ฉบับที่ 17 | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564
The Knowledge vol.16
ฉบับที่ 16 | ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564
The Knowledge vol.15
ฉบับที่ 15 | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563​
The Knowledge vol.14
ฉบับที่ 14 | สิงหาคม - กันยายน 2563​
The Knowledge vol.13
ฉบับที่ 13 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2563​
The Knowledge vol.12
ฉบับที่ 12 | ธันวาคม 2562 - มกราคม 2563