OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD กระตุกต่อมคิด นิตยสารเพื่อพัฒนาความคิด

นิตยสาร OKMD | เพิ่มความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา


The Knowledge vol.25
ฉบับที่ 25 | มีนาคม - เมษายน 2566
The Knowledge vol.24
ฉบับที่ 24 | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2565
The Knowledge vol.23
ฉบับที่ 23 | สิงหาคม - กันยายน 2565
The Knowledge vol.22
ฉบับที่ 22 | มิถุนายน - กรกฎาคม 2565
The Knowledge vol.21
ฉบับที่ 21 | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565
The Knowledge vol.20
ฉบับที่ 20 | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564
The Knowledge vol.19
ฉบับที่ 19 | กันยายน - ตุลาคม 2564
The Knowledge Special Edition
ฉบับพิเศษ | การจัดการความรู้ในโครงการพระราชดำริ
The Knowledge vol.18
ฉบับที่ 18 | เมษายน - พฤษภาคม 2564