OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมัครงาน/ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประกาศรับสมัครงาน สังกัดสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (NDMI) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
เลขที่ตำแหน่ง 93 จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครส่งข้อมูลในการสมัครงานได้ที่  hr-recruitment@okmd.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียด (pdf ขนาด 652.43 KB)