OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สมัครงาน/ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกประกาศรับสมัครงาน สังกัดสถาบันอุทยานการเรีนยรู้ (TKpark) จำนวน 2 อัตรา