OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชวนเปิดวงพูดคุยถึงผลลัพธ์ของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในห้องเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย รวมถึงการที่ AI Technology จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอประกาศนโยบายร่วมกันว่า "ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดเต็มกิจกรรมวันเด็ก ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น ด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “เศรษฐา” ย้ำ การเรียนรู้ต้องใช้เวลา ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (OKMD National Knowledge Center: NKC)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงนามในบันทึกข้อตกลงพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ “พื้นที่ส่งเสริมการอ่าน (Read Cafe)” เพื่อเปิดพื้นที่การอ่าน Read Cafe แห่งแรกในประเทศไทย หวังยกระดับความรู้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: 1 2 3 4 5 ... 26 Next

ข่าวและกิจกรรม