OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จับมือ ททท. ลงนาม MOU ดันการท่องเที่ยวเชิงความรู้ (Knowledge based-Tourism) มุ่งสู่ระบบนิเวศการท่องเที่ยวใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

คณะผู้บริหาร OKMD  ได้เข้าหารือนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อต่อยอดความร่วมมือในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันการแข่งขันในระดับสากล และสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในยุคดิจิทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.OKMD เป็นประธานในพิธี กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ลงนาม MOU ในการพัฒนาศูนย์กลางการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

กสศ. ร่วมกับ OKMD พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 25 Next

ข่าวและกิจกรรม