OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ สบร. ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการ Human Talk ออกอากาศทาง FM96.5 ให้เกียรติสัมภาษณ์ ผอ. OKMD ในหัวข้อ ถอดโมเดลเมืองแห่งการเรียนรู้ปี 2567 ขอนแก่น ยะลา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผอ.OKMD จับมือกับพันธมิตร ร่วมลงนาม MOU ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ร่วมกับเครือข่ายจังหวัดนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชวนเปิดวงพูดคุยถึงผลลัพธ์ของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ในห้องเรียน กรณีศึกษาโรงเรียนดรุณสิกขาลัย รวมถึงการที่ AI Technology จะเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอประกาศนโยบายร่วมกันว่า "ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD จัดเต็มกิจกรรมวันเด็ก ปลุกความสุข สนุกไปกับการเล่น ด้วยของเล่นภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก “เศรษฐา” ย้ำ การเรียนรู้ต้องใช้เวลา ขอให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ (OKMD National Knowledge Center: NKC)

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 ... 27 Next

ข่าวและกิจกรรม