OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ กศน.โดย ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) หรือ OKMD ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง “การพัฒนาสนามเด็กเล่นวิถีธรรมชาติ”

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD นำเสนอมาตรการหักลดหย่อนภาษีรายจ่ายซื้อหนังสือ เพื่อส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมหนังสือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD ส่งมอบหน้ากากอนามัย หน้ากาก Face Shield และแอลกอฮอล์ 70% แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถึงเวลาแล้วที่องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย จะก้าวเข้าสู่รางวัลความสำเร็จด้านการบริหารนวัตกรรมและการจัดการความรู้ระดับโลก อันนำไปสู่ผลสำเร็จของการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม

OKMD Book Cover Award 2020 | การประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งนี้ มีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 385 ชิ้นงาน จาก 43 สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลรางวัลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 15 Next

ข่าวและกิจกรรม