ติดต่อเรา

โปรดกรอกข้อมูลสำหรับติดต่อ OKMD


สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

69 อาคารวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 18-19
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0 2105 6500
แฟกซ์ : 0 2105 6556
อีเมล์ : info@okmd.or.th
อีเมล์กลางงานสารบรรณ : saraban@okmd.or.th


GOOGLE MAP | แผนที่ดาวน์โหลด