OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิทินกิจกรรม

พบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อกระตุกต่อมคิดตลอดทั้งปี 2564มกราคม

ไม่มีกิจกรรม

กุมภาพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

มีนาคม

ไม่มีกิจกรรม

เมษายน

พฤศจิกายน

ไม่มีกิจกรรม

ธันวาคม

ไม่มีกิจกรรม