OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ปฏิทินกิจกรรม

พบกับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เพื่อกระตุกต่อมคิดตลอดทั้งปี 2565มกราคม

ไม่มีกิจกรรม

กุมภาพันธ์

ไม่มีกิจกรรม

มีนาคม

ไม่มีกิจกรรม

เมษายน

ไม่มีกิจกรรม

กันยายน

ไม่มีกิจกรรม

ตุลาคม

ไม่มีกิจกรรม

พฤศจิกายน

ไม่มีกิจกรรม

ธันวาคม

ไม่มีกิจกรรม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
27 สิงหาคม - 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา: 16.00-18.00 น.

เสียงเพลงแห่งศตวรรษ

สถานที่: ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมสยาม
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
27 - 28 สิงหาคม 2565
เวลา: 14.00 – 18.30 น.

TK Music Weekend

สถานที่: ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
20 สิงหาคม 2565
เวลา: 14:00 - 16:30 น.

เสวนาหนังสือ นั่งกลางไฟ ใช้ความขัดแย้งสร้างความรักและความเข้าใจ

สถานที่: ลานสานฝัน อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
รายละเอียดเพิ่มเติม