ส่องโอกาสสร้างอาชีพ

นำเสนอองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นให้คนรุ่นใหม่เห็นโอกาสและการเตรียมพร้อมในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD


Food & Fashion

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสและความคิดสร้างสรรค์นำทางไปสู่ความสำเร็จ
ดูรายละเอียด

Trend

Now and Trend | จับเทรนด์ให้เป็นงาน

ทุกวันนี้ข้อมูลข่าวสารจากทุกมุมโลกส่งมาถึงเราได้รวดเร็วชั่วพริบตา ความรู้มากมายรอให้เราค้นหาผ่านสื่อช่องทางใหม่ๆ  คนที่ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว เกาะติดเทรนด์ที่มาแรงและสามารถเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ จะเห็นโอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ 
ดูรายละเอียด

Digital Age

Digital Now Loading | เชื่อมต่อไอเดียยุคดิจิทัล

เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตของพวกเราจนเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเสียแล้ว คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับอินเตอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียบ่อยขึ้นและนานขึ้นในทุกๆ วัน  
ดูรายละเอียด

Global Knowledge Society

Now Learning | เปิดกว้างการเรียนรู้สู่อนาคต

ทุกวันนี้ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายมหาศาล ใครๆก็เข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกกว่าแต่ก่อน แหล่งความรู้มีอยู่ทั่วไปทั้งที่จับต้องได้และไม่ได้ พร้อมรอให้คนที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ 
ดูรายละเอียด

Aging Society

Now Aging | ก้าวสู่สังคมสูงวัย ไอเดียดี โอกาสมา

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ รวมถึงประเทศไทยด้วย อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
ดูรายละเอียด

Urbanization

Now Urbanized | วิถีชีวิต เมือง โอกาส

แนวโน้มของการขยายตัวของความเป็นเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและระดับประเทศจะนำไปสู่โอกาสใหม่ๆ ในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เกิดโอกาสและความท้าทายจากการขยายตัวของความเป็นเมืองในแง่มุมต่างๆ 
ดูรายละเอียด

Womenomics

Now Womenomics | สร้างโอกาสจากพลังผู้หญิง

เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ผู้หญิงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้บริโภคที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสินค้าและบริการแตกต่างไปจากสมัยก่อน หรือในฐานะผู้ผลิต ทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และพนักงานที่พยายามพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเป็นผู้บริหารและนักวิชาชีพในสาขาอาชีพต่างๆ 
ดูรายละเอียด

New Gen

NEW GEN IS NOW | คนรุ่นใหม่คือพลังแห่งอนาคต

คนรุ่นใหม่ หรือที่เรียกกันว่า Gen Y เป็นกลุ่มคนที่มีจำนวนมหาศาลบนโลกนี้  ซึ่งนิยามโดยรวมมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่
มาทำความรู้จักเบื้องต้นกับ Gen Y และ อีก 5 Generation  

ดูรายละเอียด

World Friendly

World Friendly | รักษ์โลก โอกาส ความยั่งยืน

สภาวะแวดล้อมต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความผันผวนของสภาวะอากาศและการเกิดมลภาวะในหลากหลายรูปแบบ ล้วนเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลก
ดูรายละเอียด

Future Learning Platform

Digilearn is Now | เรียนรู้ สู่โอกาส

ปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล ยุคของข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยี ซึ่งพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน รวมทั้งลักษณะการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ส่งผลให้รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปด้วย อาชีพใหม่เกิดขึ้น อาชีพเก่าบางอาชีพจะลดความสำคัญลง ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่ชัดเจนเกี่ยวกับความจำเป็นของกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ดูรายละเอียด

Lifelong Learning in Digital Age

21st Century Skills : ทักษะแห่งอนาคต

โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับการใช้ชีวิตและการทำงาน ภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป การทำงานที่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีทำให้ทักษะการทำงานแบบเก่าอาจใช้ไม่ได้สำหรับการทำงานในอนาคต ผู้ที่สามารถปรับตัวโดยใช้ทักษะต่างๆที่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจึงจะสามารถปรับการทำงานได้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ดูรายละเอียด

Opportunities 2021

เพิ่มทักษะในการทำงานในศตวรรษที่ 21 | พัฒนาวิธีคิดสู่ Growth Mindset

ทุกวันนี้ หลายคนคงได้ยินคำว่า Growth Mindset กันบ่อยๆ Growth Mindset เป็นคำที่แพร่หลายมาจากหนังสือของ Carol Dweck ชื่อ Mindset : The New Psychology of Success ซึ่งมีหลายหน่วยงานนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กร
ดูรายละเอียด

สามารถติดตาม "ส่องโอกาสสร้างอาชีพ" เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/TheOpportunitybyOKMD