OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD

รายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมการจัดทำสื่อการเรียนการสอนอย่างสร้างสรรค์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในค่ายเยาวชนผู้มีความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตร เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotics technology)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ต่อยอดทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21พร้อมเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน New S-Curve 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

รายละเอียดเพิ่มเติม

สบร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และอัญเชิญพานพุ่มสักการะ และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายละเอียดเพิ่มเติม

หวังกระตุ้นคนไทยให้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของภาษาไทย และร่วมรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลสำคัญต่อการพัฒนาภาษาไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภารกิจหลักของ OKMD คือการสร้างให้คนสามารถ “เข้าถึง” ความรู้ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาทักษะของตัวเองและต่อยอดสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสวมใส่เสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รายละเอียดเพิ่มเติม


Pages: Prev. 1 2 3 4 5 6 ... 15 Next

ข่าวและกิจกรรม