คิดให้ไกล ไปให้เร็ว OKMD The Knowledge Talk

เทรนด์ต่างๆ นั้น หมายถึง “โอกาส” ความลับอุตสาหกรรม เทรนด์ไม่ใช่ประเด็น “โอกาส” ต่างหากเทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า “เทรนด์” และ “โอกาส” จึงเป็นที่มาของ “OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว”

1 คลิ๊ก สร้างโอกาสใหม่…พลังไซเบอร์เวิลด์ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการเปี่ยมศักยภาพในยุคเปลี่ยนผัน

อ่านเพิ่มเติม

Welcome to 2025: Aged Society | ยินดีต้อนรับสู่ปี 68: "สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์"

อ่านเพิ่มเติม

OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

OKMD The Knowledge Talk: The Knowledge INNOVATION Series ครั้งที่ 2

อ่านเพิ่มเติม

OKMD The Knowledge Talk : The Knowledge INNOVATION Series ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

The Technopreneur เปลี่ยน "อากาศ" ให้เป็น "โอกาส" ที่จะมานำเสนอโอกาสจากเทรนด์โลก "ดิจิทัล"

อ่านเพิ่มเติม

The Technopreneur เป็นเทคโนเพอร์เนอร์วันนี้ เปลี่ยน "อากาศ" ให้เป็น "โอกาส"

อ่านเพิ่มเติม

Green Means Business | ธุรกิจสีเขียวครองโลก

อ่านเพิ่มเติม

ทักษะสร้างสรรค์: ปลุกฝันคนรุ่นใหม่ คว้าโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของธุรกิจสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

ปักธงธุรกิจสร้างสรรค์ไทย ก้าวไกลในแดนมังกร โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: จีน

อ่านเพิ่มเติม

ก้าวสู่ AEC คว้าโอกาสไว้ อย่าให้ตกเทรนด์ โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: ประชาคมอาเซียน

อ่านเพิ่มเติม