เทรนด์ หมายถึง โอกาส

เทรนด์ผู้บริโภคไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ที่มา หากแต่เกิดจากการผสมผสานและรวมตัวกันข้ามสายพันธ์ของเทรนด์เดิมที่ปรากฏอยู่ เมื่อเทรนด์บางเทรนด์หลอมรวมตัวกันและกำเนิดเป็นเทรนด์ใหม่ เทรนด์นั้นก็จะค่อยๆ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ และพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เราทราบดีว่า คุณคงมีโอกาสได้อ่านเรื่องราวแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหรือเทรนด์โลกในปี 2015 มาบ้าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในด้านต่างๆ คงจะหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงในประเด็น ดังนี้ • The Internet of Things หรือ "อินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง" คือแนวคิดที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่คอมพิวเตอร์สามารถติดต่อคุยกันได้ โดยไม่ต้องผ่านคน เป็นการเชื่อมต่อแบบ Machine-to-Machine Communication Technology (M2M)

 • การใช้สมาร์ทโฟนในการดำเนินชีวิตและธุรกิจในวงกว้าง

 • การฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน

 • ความผันผวนและไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจของโลก

 • การเข้าสู่ยุคประชากรสูงวัย


หากจะหันกลับมาพิจารณาเทรนด์ข้างต้นอย่างจริงจัง เราจะเห็นได้ว่า ตัวเทรนด์เองนั้น ไม่ใช่ประเด็น หากแต่เป็น “โอกาส” ที่จะเกิดขึ้นจากเทรนด์นั้นๆ ต่างหาก ที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยว และนำมาสร้างสรรค์ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม


ความลับอุตสาหกรรมเทรนด์
ไม่ใช่ประเด็น "โอกาส" ต่างหาก


เทรนด์เป็นเพียงแค่หนทางสู่จุดหมาย: ซึ่งก็คือ นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดคุณค่า และมูลค่าความสำเร็จคำว่า "เทรนด์" และ "โอกาส" จึงเป็นที่มาของ "OKMD Fast Forward Talk คิดให้ไกล ไปให้เร็ว"

โดย OKMD ได้คัดเลือก 4 เทรนด์ที่เป็นที่มาของโครงการในการสร้างมูลค่าให้แก่สังคมไทย ดังนี้ 4 EMERGING GLOBAL TRENDS: THE FUTURE OF VALUE CREATION


 1. Explosive Potential Service Businesses

 2. The Power of Cyberworld & What’s Next

 3. Welcome to 2025: Aged Society

 4. Green Means Business นำเสนอผ่านการ
  Talk 4 ครั้ง ในปี 2015 นี้หลักการและเหตุผล