ธุรกิจบริการเปี่ยมศักยภาพในยุคเปลี่ยนผัน

OKMD Fast Forward ครั้งที่ 4 : Explosive Potential Service Businesses


  • ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ส่องอนาคตธุรกิจบริการไทยในทศวรรษหน้า" (A Future Glance at the Next Decade of Service Businesses) อ่านเพิ่มเติม
  • เสวนาพิเศษ เรื่อง "Success Stories: โอกาสธุรกิจบริการในสาขาที่คนไทยไม่คาดคิด" (Success Stories: The Unthinkable Service Businesses) อ่านเพิ่มเติม