1 คลิ๊ก สร้างโอกาสใหม่…พลังไซเบอร์เวิลด์ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจ

OKMD Fast Forward ครั้งที่ 5 : The Power of Cyberworld & What's Next


  • ทอล์คพิเศษ เรื่อง "ส่องเทรนด์ดิจิตอลและเทคโนโลยีเพื่ออนาคตทางธุรกิจและวิถีชีวิตใหม่" (A Future Glance at Digital Trends & Technology for Better Life & Business) อ่านเพิ่มเติม
  • เสวนาพิเศษ เรื่อง "Success Stories: กลยุทธ์ก้าวสู่การเป็นผู้นำยุค Internet of Sharing Things" (Panel Discussion: "Success Stories: Becoming the Leader in the Internet of Sharing Things Era") อ่านเพิ่มเติม