ก้าวสู่ AEC คว้าโอกาสไว้ อย่าให้ตกเทรนด์ โอกาสจากความเชื่อมโยงในภูมิภาคสาหรับคนไทยรุ่นใหม่: ประชาคมอาเซียน

OKMD Fast Forward Talk 1 : ก้าวสู่ AEC คว้าโอกาสไว้ อย่าให้ตกเทรนด์