มหกรรมความรู้ "OKMD Knowledge Festival"

มหกรรมความรู้ (OKMD Knowledge Festival) หรือ "KF" เป็นเวทีที่รวบรวมองค์ความรู้ในด้านต่างๆ และกิจกรรมความรู้ใหม่ๆ เพื่อกระตุกต่อมคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนไทย ให้ตระหนักถึงความจำเป็นของความรู้และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาตนเองและการประกอบอาชีพ

มันส์สมอง | Let’s play with knowledge

อ่านเพิ่มเติม

มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

เทรนด์โลกคือโอกาส

อ่านเพิ่มเติม

ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้คือโอกาส : Knowledge is Opportunity

อ่านเพิ่มเติม