ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต

มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 5 : ปฏิรูปการเรียนรู้โอกาสในอนาคต (Learning Revolution for Future Opportunities)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตอน "มันส์สมอง" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เข้าถึงองค์ความรู้อย่างสนุกสนาน เกิดการเรียนรู้ในมุมมองใหม่ผ่านประสบการณ์


อ่านเพิ่มเติม