OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนา มันส์หู | ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

1292

ทักษะแห่งศตวรรษที่21 : ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม


มายากลไอเดีย : Eyedropper Fill


กลุ่มคนสร้างภาพเคลื่อนไหวรุ่นใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานถึงมากที่สุด ในด้านการสร้างผลงานแปลกใหม่ โดยเฉพาะการผสมผสานข้ามสื่ออันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ การออกแบบแสง ฯลฯ มีผลงานร่วมกับศิลปินมากมายและยังได้รับเชิญไปแสดงโชว์ผลงานในต่างประเทศด้วย


"มันส์สมอง" OKMD Workshop Knowledge Festival 2016 มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสิริกิตติ์