OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนา "มันส์หู" | คิดให้ทันโลก

1326

ทักษะแห่งศตวรรษที่21 : คิดให้ทันโลก


นักไต่โลก : ทนง โชติสรยุทธ์


ผู้ก่อตั้ง บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเพลินพัฒนา มีความสนใจในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของโลกเป็นนักประยุกต์และนักปฏิบัติที่นำแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” มาปรับใช้ในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ที่เขาร่วมก่อตั้ง


"มันส์สมอง" OKMD Workshop Knowledge Festival 2016 มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสิริกิตติ์