OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนา มันส์หู | คิดเชิงวิพากษ์

1698

ทักษะแห่งศตวรรษที่21 : คิดเชิงวิพากษ์ "กายกรรมความคิด"


โดย รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร


นักปรัชญาการเมืองผู้มากด้วยมุมคิดและคำถามที่แหลมคม แฝงอารมณ์ขัน อ.ไชยันต์ถูกลูกศิษย์เรียกว่า “โสกราตีสคนสุดท้าย" จากรูปแบบการสอนที่เน้นการถามคำถามและสนทนา นอกจากนี้ยังออกมาสื่อสารกับสังคมอยู่เสมอ ทั้งในรูปแบบของงานเขียนรวมถึงการเป็นวิทยากรรับเชิญในสื่อต่างๆ


"มันส์สมอง" OKMD Workshop Knowledge Festival 2016 มันส์ไปกับความคิดและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมสิริกิตติ์