มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21

มหกรรมความรู้ ครั้งที่ 5 : "มันส์สมอง | พื้นที่แห่งความรู้ในศตวรรษที่ 21" (OKMD Knowledge Festival 2016)