ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย

มหกรรมความรู้ครั้งที่ 3 : ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย


งานมหกรรมความรู้ "ไท(ย)ม์ แมชชีน เมื่อเทรนด์โลก (ย้อนสู่) ภูมิปัญญาไทย" โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ สามารถนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในการสร้างอาชีพ พัฒนาธุรกิจ รวมถึงยกระดับขีดความสามารถของตน อันนำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในอนาคต


อ่านเพิ่มเติม


Pages: 1 2 Next