OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนาเรื่อง "Therapy Symposium: สุขภาพองค์รวม

2192

การบรรยายที่ผู้ฟังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันความรู้ เมื่อการจัดผังที่นั่งแบ่งตามธาตุเจ้าเรือนของผู้ฟัง พร้อมการสาธิตการนวดแผนไทยให้กับผู้ร่วมฟัง ถือเป็นครั้งแรกของงานสัมมนาจะช่วยบำบัดอาการของคุณผู้ฟังได้จริง


พบตัวอย่างธุรกิจสปาที่นำรายได้เข้าประเทศมาแล้วนับพันล้านบาท และ โอกาสของการพัฒนาธุรกิจเพื่อรองรับเทรนด์ที่เกิดขึ้นแล้ว และจะดำเนินต่อไป โดย กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทย และผู้บริหารชีวาศรม


สนุกไปกับการบรรยายที่แบ่งโซนผู้ฟังตามธาตุเจ้าเรือน เพื่อเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยที่ใช้ในการรักษาโรค โดยแพทย์แผนไทยชื่อดัง นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล ผู้ร่วมก่อตั้งสถานบันบัลวี


และปิดท้ายด้วย การเล่าประสบการณ์จากหมอตำแยรุ่นใหม่ นำภูมิปัญญาการคลอดแบบไทยไปให้บริการทั่วโลก โดย เฟี่ยว ธาริณี เกรเเฮม อดีตนางแบบสาวและสไตลิสต์ชาวไทย ผู้ผันชีวิตเป็นหมอตำแย