OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Therapy Symposium: สุขภาพองค์รวม | หัวข้อ "Holistic Health 2015"

1460

โดย กรด โรจนเสถียร นายกสมาคมสปาไทยและผู้อำนวยการชีวาศรม อะคาเดมี หนึ่งในผู้ขับเคลื่อนคนสำคัญของโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาอันดับหนึ่งของไทย


ซึ่งมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐาน ทั้งด้านทักษะอาชีพและกิริยามารยาทแบบไทย ส่งผลให้ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ทได้รับการยกย่องว่าเป็นศูนย์ดูแลสุขภาพองค์รวมอันดับหนึ่งของไทยที่รวบรวมทุกบริการไว้ในที่เดียว รวมทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้วงการสปาไทยตระหนักและพร้อมก้าวสู่มาตรฐานสากล