OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

4D Symposium: อยู่แบบไทย | หัวข้อ "ไม้ไผ่" วัสดุทางเลือกอนาคต

1692

โดย ธนา อุทัยภัตรากูร ผู้จัดการโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อการออกเเบบเเละก่อสร้างอาคารไม้ไผ่ สถาบันอาศรมศิลป์


อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์ ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการทำบ้านดินและการออกแบบโดยใช้วัสดุธรรมชาติ โดยเปิดสอนคอร์สอบรมการทำบ้านดินด้วยตนเองและการอบรม Ecovillage Design Education จัดโดยอาศรมวงศ์สนิท