OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สัมมนาเรื่อง "Long Table Symposium: อาหารบ้านบ้าน

2077

ครั้งแรกของการบรรยายที่เปลี่ยนโต๊ะเลคเชอร์เป็นโต๊ะอาหาร เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและลิ้มรสประสบการณ์จริงกับอาหาร เพื่อความเข้าใจในกระบวนการคิดและทำ ได้อย่างชัดเจน


พบกับการบอกเล่าและวิเคราะห์โอกาสของอาหารไทยในตลาดโลก โดย เชฟอาหารไทยชื่อดังชาวตะวันตก เดวิด ทอมป์สัน เจ้าของร้านน้ำ ที่โด่งดังไปทั่วโลก


พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร เหตุใด คนทั่วโลกจึงต้องให้ความสำคัญกับการบริโภคอาหารแท้ โดย กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา รอง ผ.อ.มูลนิธิชีววิถี ผู้ขับเคลื่อนโครงการ กิน เปลี่ยน โลก


ปิดท้ายด้วย การชิมอาหารพร้อมรับฟังบรรยายจากต้นแบบความสำเร็จของร้านอาหารไทย ที่ใส่ใจในรายละเอียด สร้างจุดขายด้วยภูมิปัญญาไทยแท้ๆ โดย เชฟโบ ดวงพร ทรงวิศวะ เจ้าของร้านและเชฟร้านโบ.ลาน