OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Therapy Symposium: สุขภาพองค์รวม | หัวข้อ "การดูแลสุขภาพตามธาตุเจ้าเรือน"

2562

โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล นายแพทย์ทายาทศูนย์บำบัดธรรมชาติบัลวี


นอกจากพื้นฐานงานแพทย์แผนปัจจุบันและแนวคิดเรื่องธรรมชาติบำบัดเป็นทุนเดิมแล้ว นพ.ทีปทัศน์ ยังสนใจในศาสตร์แพทย์แผนไทยและทำการศึกษาค้นคว้าจนพบว่า แพทย์แผนไทยคือเรื่องเดียวกับ holistic health ที่โลกกำลังตื่นตัว จึงนำแนวคิดของแพทย์แผนไทยมาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนีชี้วัดแบบแพทย์แผนปัจจุบัน รวมทั้งดูแลครอบคลุมถึงอาหารการกินเพื่อการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร