The Knowledge vol.27 ฉบับที่ 27 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2566


The Knowledge vol.27

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 27 | กรกฎาคม - สิงหาคม 2566 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

 • 5 อาหารแห่งอนาคต ตอบโจทย์โลกยั่งยืน
 • เมื่อโลกร้อน เราต้องพึ่งเกษตรเพื่ออนาคต
 • A-Z About Future Food
 • เขย่าตัวเลข Future Food
 • 8 เทรนด์อาหารแห่งอนาคต สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ
 • ธุรกิจมาแรงในยุค Future Food
 • Future Food รอบโลก จากความมั่นคงด้านอาหาร สู่ความต้องการอาหารแห่งอนาคต
 • ถอดรหัสโมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่ภาคปฏิบัติ ผลักดัน 'อาหารแห่งอนาคต' ไทย
 • อาหารท้องถิ่นสู่อาหารแห่งอนาคต
 • Future Food ทางรอดที่ไม่ใช่ทางเลือก สู่แนวทางเพื่อวันพรุ่งนี้
 • Future Food ศิลปะแห่งความยั่งยืน