OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข้าวปุ้นซาว ของดีบ้านฉัน 2021

287 ครั้ง
นายธนพล แสงทอง 
ทีมกินกับเกลอ 
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

ข้าวปุ้นซาว ถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวอำเภอบุณฑริกที่นิยามทานกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เป็นอาหารจานหลักที่นิยมรับประทานกัน และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อยอดสู่การประกอบธุรกิจ 

ความอร่อยของข้าวปุ้นซาว คือเส้นขนมจีนที่บีบสด ทำให้เกิดรสสัมผัสที่ดี รวมถึงการรับประทานควบคู่ไปกับผักลวกหลากหลายชนิดที่ถือว่าเป็นเครื่องเคียงที่สำคัญของชาวอีสาน อาทิเช่น ผักกะหล่ำปลี ถั่วฝักยาว ผักบุ้ง และผักอื่นที่สามารถหาทานได้ตามความต้องการ และสิ่งที่สำคัญของการรับประทานข้าวปุ้นซาว คือน้ำปลาต้มสุกที่ถือว่าเป็นเครื่องปรุงสำคัญและแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวอีสานนั่นเอง