OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมปุยฝ้ายข้าวโพด

469 ครั้ง
สิทธิชัย สิมมา
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

การเรียนในยุคโควิด มันเปลี่ยนวิถีชีวิตไปมาก ซึ่งมันทำให้เรานึกถึงการเรียนในยุคเมื่อก่อน นึกถึงตัวเองตอนเรียนมัธยม เคยได้เรียนทำขนมกับเพื่อนเป็นขนมปุยฝ้าย ซึ่งเรากับเพื่อนก็นำมันมาประยุกต์หรือคิดสูตรมันขึ้นมาใหม่ ด้วยใช้วิธีการนำข้าวโพดมาผสมด้วย แทนการใช้สีสังเคราะห์ เนื่องจากตอนนั้นโรงเรียนเราปลูกข้าวโพดซึ่งมันหาได้ง่ายมากและราคาถูกมากในตอนนั้น เราเลยมีโอกาสได้ทำกับเพื่อน
 
ซึ่งมาในตอนนี้ มีโควิดระบาด เราต้องเรียนออนไลน์ มันทำให้ชีวิตในการเรียนเปลี่ยนไปมาก เลยทำให้เราย้อนคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆ เราเลยอยากกลับไปทำขนมชิ้นนี้อีกครั้ง