OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Food sick

566 ครั้ง
นายชวิศ กิ่งเเก้ว
ทีมอัปมงคลเมเจอร์ 
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

จากโจทย์การประกวด “ ของดีบ้านฉัน ” ทีมของเราได้ตีความคำว่าบ้านในที่นี้ไม่ได้จำกัดว่าไม่ได้เป็นแค่สถานที่หรือหมายถึงท้องถิ่นเท่านั้น แต่เราตีความว่าทุกบ้านล้วนมีของดีอยู่แล้วซึ่งทีมของเรา                       ได้เลือกที่จะกล่าวถึงอาหารบนโต๊ะที่บ้าน เวลาที่เรานั่งทานอาหารกับครอบครัวพร้อมกับพูดคุยปรับทุกข์กัน พวกเราคิดว่านี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดทั้งยังเป็นตัวแทนหรือสื่อกลางระหว่างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วย ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่ว่า จะนำเรื่องอาหารมาถ่ายทอดผ่านมุมมองของคนที่ห่างไกลบ้านหรือไม่มีเวลาทานข้าวที่บ้าน แล้วรู้สึกคิดถึงอาหารที่บ้าน