OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ดอยหนาวกับข้าวสมุนไพร

440 ครั้ง
เพ็ญศรี แซ่เจ๊า
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

สวัสดีค่ะ วันนี้ขอนำเสนอเมนูพื้นบ้านชนเผ่าม้งแสนอร่อย เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์ นั่นก็คือ ไก่ต้มสมุนไพรนั่นเองค่ะ

ไก่ต้มสมุนไพรถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมำตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น รับประทานเพื่อสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
ห่างไกลจากโรค และรักษาโรค ส่วนผสมมีเพียงเนื้อไก่ สมุนไพรนานาชนิด เกลือ และพริกไทย ซึ่งสมุนไพรที่นำมาประกอบอาหาร ได้จากการปลูกตามบริเวณบ้าน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ สาเหตุที่ต้องปลูกไว้บริเวณบ้าน เนื่องจากสมัยก่อนไม่ได้มียารักษาโรคเหมือนปัจจุบันนี้ ทำให้ชาวบ้านต้องปลูกสมุนไพรเพื่อนำมารับประทาน รักษาโรค แม้ปัจจุบันสามารถเข้าถึงการแพทย์และยารักษาโรค แต่ชาวบ้านก็ยังใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้ และเชื่อว่าภูมิปัญญานี้จะยังคงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ไม่มีวันจางหาย