OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Online find food

505 ครั้ง
ปิยพัทธ์ อัชฌานภาลัย
ทีมคิดไม่ออก
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

เริ่มจากมีชายคนหนึ่งที่ได้สั่งอาหารมากินที่ห้องของตนเองแล้วเกิดอาการเหงามาก จากนั้นเขาก็ได้หยิบโทรศัพของเขาขึ้นมาแล้วได้เข้าเฟสบุ๊คซึ่งเขาก็ได้สะดุดตากับโพสต์ โพสต์หนึ่งซึ่งจะทำให้การรับประทานอาหารของเขาเปลียนไปตลอดกาล