OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ต้มยำเห็ด

395 ครั้ง
อชิรญา มากสวาสดิ์
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

การทำอาหารให้คนที่เรารัก การระบาดของโควิดทำให้เราหรือคนที่เรารักเจ็บป่วยหรือแม้กระทั้งสูญเสียคนที่รักไปเมนูต้มยำเห็ดเป็นเมนูที่จะสามารถให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดหรือคนที่มีโอกาสเสี่ยงกินได้เพราะเครื่องต้มยำมีสรรพคุณในเรื่องการของการป้องกัน โควิดได้ดีโดยเนื้อหาจะสื่อสารด้านวิธีการทำต้มยำเห็ดที่มีวิธีการทำที่ง่ายดายแม้จะทำอาหารไม่เป็นแต่ก็จะสามารถทำออกมา รับประทานได้