OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เขียวหวานสตอรี่

370 ครั้ง
ชาญณรงค์ อมรรัตนาภรณ์ 
ทีมไว ไว งานมันเร่ง
รุ่นนิสิต-นักศึกษา