OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมใบคนที (หรอยแรงนิ)

1172 ครั้ง
ธีรพงศ์ ทองบุญเรือง
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

ขนมคนที เป็นขนมหวานชนิดหนึ่งในท้องถิ่นอำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส และจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน มีลักษณะเป็นชิ้นเล็กๆ มีสีดำปนขาวทำจากใบคนทีผสมแป้งและน้ำตาลนิ่งให้สุกแล้วตัดเป็นชิ้น นำมาคลุกมะพร้าวขูดจิ้มน้ำตาลเคี่ยวรับประทาน ที่เรียก ขนมคนทีเพราะทำจากใบคนที ซึ่งเป็นพืชที่มีกลิ่นหอมแปลกกว่าสมุนไพรชนิดอื่น มีรสชาติ หอม หวาน มัน สามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปี