OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไข่ครอบ : ของหรอยเมืองสองเล

899 ครั้ง
ฤทธิชัย
ทีมลูกหมูสามตัว
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

“ไข่ครอบ” อาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา และถือได้ว่าเป็นอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของวิถีชีวิตลุ่มทะเลสาบสงขลา ซึ่งไข่ครอบมีความเป็นมาจากชาวประมงที่นำเอาไข่ขาวของไข่เป็ด มาย้อมกัด อวน แห เพื่อยืดอายุการใช้งาน และปฏิบัติกันมาเป็นเวลานาน ไข่แดงที่เหลือจึงนำมานึ่งเพื่อเก็บไว้กิน เกิดเป็นไข่ครอบอันเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่ง
 
หลายท่านอาจเคยได้ยินชื่อของไข่ครอบ และเคยได้ลิ้มรสกลมกล่อมของอาหารชนิดนี้ แต่ในโอกาสนี้ทางทีม “ลูกหมูสามตัว” ขอเป็นส่วนหนึ่งที่พาทุกท่านมารับชมเรื่องราวเพื่อทำความรู้จักไข่ครอบกันมากยิ่งขึ้น ว่าก่อนจะมาเป็นไข่ครอบนั้นมีกระบวนการอย่างไรบ้าง ไข่ครอบที่ผ่านทุกกระบวนการพร้อมรับประทานแล้ว ยังสามารถนำมาประกอบอาหารได้อีกหรือไม่ นอกจากไข่ครอบจะเป็นอาหารท้องถิ่นแล้วยังมีความสำคัญอย่างไรสามารถหาคำตอบได้พร้อมกันในคลิปวิดิโอ “ไข่ครอบ ของหรอยเมืองสองเล”