OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมค่อม ถนนย่านนครใน อ.เมือง จ.สงขลา

151 ครั้ง
อีควาน  อูดิ๊ว
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

ขนมค่อมหรือขนมสอดไส้ เป็นขนมไทยโบราณที่ได้สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่น ร้านตั้งอยู่ถนนย่านนครใน อ.เมือง จ.สงขลา เป็นร้านที่ได้เปิดมานนานแล้วประมาณ 30 กว่าปี ซึ่งขนมประเภทนี้ ปัจจุบันหากินได้ยากมากๆ ผมเลยทำคลิปขึ้นมาเพื่อนนำเสนอให้เด็กรุ่นใหม่ได้รู้จักและได้อนุรักษ์ไว้ให้ยังคงอยู่