OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมโค (ตือปง นอแน)

234 ครั้ง
พัชราภา ศิริเพชร
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

เนื้อหาในส่วนแรกนะคะ จะเล่าถึงประวัติความเป็นมาของขนมโค ต่อมาจะเป็นการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทำขนม และส่วนที่สามก็จะเป็นการทำขนมนะคะ ในคลิปวิดีโอก็จะมีการพูดและการพากษ์ ใส่เสียงเพลงเป็นช่วงๆเพื่อให้มีความน่าสนใจค่ะ