OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ขนมเปี๊ยะแป้งสดบ้านฉัน

155 ครั้ง
มณีรัตนา ชุมรอด
รุ่นนิสิต-นักศึกษา

ขนมเปี๊ยะเป็นขนมที่มีมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ มีหลากหลายไส้และมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป ขนมเปี๊ยะแป้งสดบ้านฉันเป็นขนมเปี๊ยะที่มีความเฉพาะตัว เพราะไส้มีความหลากหลายและเป็นที่นิยมทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ เช่น ไส้ช็อกโกแลต ไส้พริกไทยดำ เป็นต้น อีกทั้งแป้งของขนมมีการทำที่แตกต่างจากขนมเปี๊ยะทั่วไป เนื่องจากขนมเปี๊ยะทั่วไปจะใส่สารกันบูด แต่ขนมเปี๊ยะบ้านฉันจะไม่ใส่ และมีการทำสดใหม่วันต่อวัน หรือทำตามออร์เดอร์ที่สั่ง เพื่อให้ขนมที่ผลิตนั้นเป็นขนมที่มีคุณภาพต่อผู้บริโภค เพราะบ้านฉันเห็นถึงความสำคัญด้านสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก และแม้ว่าขนมเปี๊ยะจะมีขั้นตอนการทำหลายขั้นตอน แต่เราก็ไม่คิดจะหยุดทำ เพราะเราต้องการที่จะอนุรักษ์ขนมเก่าแก่เช่นนี้ให้คงอยู่ตลอดไป