OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ไข่เปรี้ยวหวาน

132 ครั้ง
ปริณดา สุวรรณชาตรี
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)