OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ข้าวพันผัก ข้าวเเคป อาหารท้องถิ่นในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

605 ครั้ง
นายฉัตรชัย อาจสาลิกรณ์
นายนรภัทร  เพ็ชรสิน
นายสุรภัทร์  ภาคสุโพธิ์
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

รายละเอียดใน จะเป็นการพาไปดูเกี่ยวกับเมืองลับเเล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการไปดูในส่วนของพิพิธภัณฑ์เมืองลับเเล เเละได้มีการพาไปกินอาหารขึ้นชื่อของเมืองลับแลคือ “ข้าวพันผัก” วิธีการกินต่าง หรือส่วนประกอบเเละยังมีขนมอีกอย่างคือ “ข้าวเเคบ” วิธีการทำวิธีการกินต่างๆ