OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ของกิ๋นคนเมือง

504 ครั้ง
นางสาวอัจฉราภรณ์ ศรีวิชัยศักดิ์
นายวันวีรพร ลาสี
ทีม สาวเหนือมาเอามง
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

คลิปนี้เป็นคลิปที่กลุ่มพวกเราสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะนำเสนออาหารที่ขึ้นชื่อและเป็นของดีของจังหวัดของตนเอง เพื่อที่ต้องการให้ทุกคนทราบถึงวิธีการต่างๆของน้ำพริกหนุ่มหรือว่าต้องการให้ทุกคนทราบว่าน้ำพริกหนุ่มนั้นคือความภูมิใจของชาวเชียงใหม่มาช้านานแล้วเพราะว่าเป็นอาหารที่ขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่มาอย่างยาวนานเพราะว่าก่อนจะมีเหตุการณ์โควิด-19จังหวัดเชียงใหม่ก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องอยากมาและที่สำคัญเวลาทุกคนมาเชียงใหม่ก็ต้องรับประทานอาหารเหนือเพราะเป็นอาหารประจำภาคและพอนั่งท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเที่ยวแล้วจะเดินทางกลับทุกท่านก็ต้องซื้อน้ำพริกหนุ่มกลับไปเป็นของฝากแก่ญาติ เพื่อนและคนที่ตนเองรู้จัก ดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงเลือกอาหารที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตัวเองมากที่สุดมานำเสนอเพื่อเป็นการโปรโมทของดีของจังหวัดตนเองและต้องการให้ทั่วโลกทราบว่าจังหวัดเชียงใหม่ก็มีดีไม่แพ้ชาติใดในโลกและอีกทั้งยังอยากบ่งบอกถึงความภูมิใจที่เกิดมาแล้วมีน้ำพริกหนุ่มให้ทานและอยากจะเผยแพร่แก่ทุกคนที่ดูคลิปนี้เพื่อให้น้ำพริกหนุ่มอยู่คู่กับจังหวัดเชียงใหม่ไปชั่วนิจนิรันดร์และทางกลุ่มของพวกเราหวังว่าคลิปนี้จะสามารถเผยแพร่สู่ทุกคนบนโลกและให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้รับรู้ถึงความภูมิใจและให้ทุกคนช่วยกันสืบสานอาหารดีๆของประเทศไทยสืบต่อไป