OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

หิวเมื่อไหร่ก็แวะมา แม่ฮ่องสอนเฮา

405 ครั้ง
เอกพจน์ จันทร์ต๊ะ 
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

ข่างปองเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่ โดยมักจะพบเห็นได้บ่อยในภาคเหนือ ทางเราจึงมีแนวคิดในการนำเสนอออกมาในรูปแบบใหม่ให้ทันยุคสมัยใหม่ โดยคำนึงถึงราคาของวัตถุดิบ และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของข่างปองเอาไว้