OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ลาบคนเมือง

709 ครั้ง
1.นายเกียรติกานต์ อินต๊ะแก้ว 
2.นายศิรภัทร์ ทองอาญา 
3.นายสรชัช มณีเกี๋ยง
ทีมลอ อา บอ ลาบ 
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

ความเป็นมาและแรงบันดาลใจ
คลิปวีดีโอนี้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับ “ลาบ” อาหารชื่อดังของภาคเหนือ ความเป็นมาของลาบ ลาบในคลิปวิดีโอนี้เล่าจากประสบการณ์ของผู้จัดทำคือสมัยตอนเด็ก ๆ ทางภาคเหนือเขาก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องกับอาหาร การกินโดยเฉพาะเด็ก แต่มักสงสัยตอนที่เวลาเห็นพ่อหรือผู้ชายในบ้านทำอาหารที่เห็นบ่อยคือการทำ “ลาบ” ก็เลยคิดว่าเราเกิดเป็นผู้ชายเราก็เลยนำความเป็นล้านนาภาคเหนือมาสืบทอดกันรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันมันเป็น ขนมธรรมเนียมของคนภาคเหนือซึ่งจะเห็นได้ว่าหากมีงานที่ไหนเช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานแต่งงาน งานศพ ก็จะเห็นผู้ชายลุงอาญาติชิดมิตรสหายมาช่วยกันลาบทำอาหาร เสียงจะสนั่น ก๊กๆๆ ดังมาตั้งแต่ไกล จนรู้ว่าเขาลาบกันเลยไปช่วยกันลาบ

จึงทำให้ทางกลุ่มของพวกเราอยากจะนำเสนอ “ลาบ” ในฐานะของดีบ้านฉัน ซึ้งเป็นการทำอาหารลาบสูตรทางภาคเหนือ ซึ่งมีขั้นตอน วิธีการ ส่วนประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งแรงบันดาลใจในการทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังหรือคนที่ไม่รู้จักได้รู้ถึงวิถีชีวิตของคนไทยในภาคเหนือนี้ ว่าความเป็นมาหรือวัฒนธรรมการกินนี้เป็นอย่างไร แล้วเราอยากสืบทอดเก็บไว้ดูและเผยแพร่ทั่วประเทศเป็นมรดกตกทอดที่คงเอกลักษณ์ของอาหารพื้นเมืองของภาคเหนือสืบไป