OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

บ้านทุ่งสลัด

530 ครั้ง
นางสาวสิริเพชร คุยม่วงพันธ์ 
นางสาวอภิษฎา ทองสี
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

บ้านทุ่งสลัด (สามสี)
บ้านทุ่งสมอ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เป็นหมู่บ้านที่นิยมปลูกผักสลัดหรืออีกชื่อหนึ่งคือ 
" ผักกาดหอม" ในเกือบทุกครัวเรือน หากลองสังเกตที่หลังบ้านของแต่ละบ้าน จะมีโต๊ะผักสลัดรายล้อมเต็มไปหมด บางบ้านจะมีไร่แยกออกไปเพื่อปลูกผักสลัดโดยเฉพาะ โดยหมู่บ้านทุ่งสมอจะใช้วิธีปลูกผักสลัดบนรางน้ำ หรือที่เราเรียกกันว่า "ผักไฮโดรโปรนิกส์" และผักสลัดของหมู่บ้านนี้เป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ซื้อ และถ่ายรูปอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะหน้าหนาว ผักสลัดสามารถนำไปประกอบอาหารและตกแต่งอาหารได้หลายอย่าง เช่น เมี่ยงปลาเผา เนื้อย่างหมูย่าง สลัดโรล สลัดผลไม้ สลัดผัก ขนมจีบ เป็นต้น อยู่ที่ผู้บริโภคจะนำไปดัดแปลง คลิปนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้ทราบว่าผู้ปลูกมีแรงจูงใจอย่างไรในการปลูกผักสลัดและทราบถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับผักสลัด พร้อมกับตัวอย่างในการนำผักสลัดไปประกอบอาหาร