OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แกงฮังเล

8788 ครั้ง
นายพรภวิษย์ ไชยจินดา
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

แกงฮังเล
 อาหารของภาคเหนือ ประกอบด้วยข้าวเหนียวเป็นอาหารหลัก มีน้ำพริกชนิดต่างๆ เช่น น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง มีแกงหลายชนิด เช่น แกงโฮะ แกงแค นอกจากนั้นยังมี ไส้อั่ว แคบหมู และผักต่างๆ สภาพอากาศก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารพื้นบ้านภาคเหนือแตกต่างจากภาคอื่น นั่นคือ การที่อากาศหนาวเย็นเป็นเหตุผลให้อาหารส่วนใหญ่มีไขมันสูง เช่น น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่น อาหารพื้นบ้านภาคเหนือมีความพิเศษตรงที่มีการผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากหลายกลุ่มชนเช่น ไทใหญ่ จีนฮ่อ ไทลื้อ และคนในพื้นที่ มีสำรับอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แต่มีอาหารของทางภาคเหนือที่โดดเด่นไม่แพ้อย่างอื่นเลย นั่นก็คือ “แกงฮังเล”

 แกงฮังเล หรือ แกงฮินเล เป็นอาหารไทยที่มีต้นกำเนิดจากประเทศพม่า คำว่า “ฮิน” นั้นในภาษาพม่า หมายถึง แกง และ “เล” หมายถึง เนื้อสัตว์ แกงฮังเลได้รับความนิยมจากชาวไทยภาคเหนือและแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีนบางแห่งเรียกว่า แกงฮินเล หรือ แกงฮันเล ซึ่งเป็นแกงที่เหมาะกับภาคเหนือที่ซึ่งสภาพอากาศหนาวเย็น และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม จากกลุ่มชนต่างๆ

แกงฮังเลจัดว่าเป็นอาหารยอดนิยมอันดับต้นๆ ของชาวภาคเหนือ ถือว่าเป็นอาหารมงคลชนิดหนึ่ง อีกทั้งยังมีต้นทุนในการผลิตค่อนข้างสูง ชาวบ้านจึงนิยมนำไปถวายพระเนื่องในโอกาสวันสำคัญๆ ทางพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน