OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เมื่อพระเจ้าเห่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือ

109 ครั้ง
ปณิธิ สังข์วร
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)