OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

จี่หอย

401 ครั้ง
ทีมเพื่อนกัน
1. เด็กหญิงศิริลักษ์  นาโพธิ์ตอง
2. เด็กหญิงนัฎประภา  ภูศรีสม
3. เด็กชายธีรชัย  ภูศรีสม
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

ปกติพวกเราก็จะชวนกันออกหากิน ไม่ว่าจะหาปลา หากบ หาหอย หาเห็ด หาหน่อไม้ เยอะแยะมากมายเลยครับ เพราะบ้านเราเป็นอยู่ชนบทมีความอุดมสมบูรณ์ มีอาหารที่อยู่ตามธรรมชาติ มีกินไม่หมด  หอยเชอรี่เป็นอันตรายต่อต้นข้าว  แต่ไม่เป็นอันตรายต่อเรา ถ้าเรารู้จักวิธีการนำมาทำให้สะอาดครับ เราเรียนรู้การหาหอย การทำความสะอาดหอยจากคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งมันคือภูมิปัญญาชาวบ้านของชุมชนเรา

หอยสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น  ก้อย  แกงใส่ผัก  ใส่ส้มตำ ย่างหอย  และยังเอาไปจำหน่ายได้เงินด้วยครับ  ที่เลือกทำจี่หอยเพราะมันอร่อยมากครับ

คุณครูแนะนำว่า ทำไมไม่ส่งคลิปเข้าร่วมประกวด  พวกผมเลยตั้งใจทำ  แต่อายไม่กล้าพูดเลยพิมพ์เป็นตัวหนังสือครับ