OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ออเมตวยกันก่ะ

174 ครั้ง
นายมนัส ชนะวรากร
ทีมปลายแถว
รุ่นที่สมัคร วัยเรียน (อายุ ไม่เกิน 18ปี)

อยากจะนำเสนออาหารในขุนยวมซึ่งอาหารแต่ละอย่างได้รับอิทธิพลมาจากไทใหญ่เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีมากมาย ซึ่งผมเลยได้ยกตัวอย่างที่คนไทใหญ่รู้จักกันดีนั้นก็คือถั่วเน่าแคบ ซึ่งทำได้สารพัดอย่าง อย่างเช่น ไว้ทำกับเข้า น้ำพริก กินกับเข้า กินเปล่าๆ เป็นต้น